0.00,- Kč 0 Ks

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky internetového ochodu - http://www.euroasist.cz/

Všeobecné obchodní podmínky internetového e-shopu www.euroasist.cz/ (dále jen "Obchodní podmínky")

Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v internetovém obchodu www.euroasist.cz, jehož provozovatelem je
 

Sídlo společnosti

EUROASIST s.r.o.

Křižíkova 1703

25601 Benešov

IČ: 27155676

DIČ:CZ27155676

 

Mob.: 777 800 612
E-mail: zelenka@euroasist.cz
Web: www.euroasist.cz 


Zákazník, který kupuje u nás v obchodě, automaticky souhlasí s těmito podmínkami:

Objednávka se stává závaznou jejím odesláním. Objednáním podpisujete kupní smlouvu s našim obchodem a v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění. 
 

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami provozovatele internetového obchodu. Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud kupujícímu kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu nedojde, je třeba prodávajícího kontaktovat. Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.
 

Ceny

Aktuální cena je vždy zobrazena v internetovém obchodě. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Objednané zboží bude dodáno za cenu platnou v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo na storno objednávky (položky) v případě chybně uvedené ceny. V takovém případě bude kupující s tímto obeznámen, jakmile bude tato skutečnost prodávajícím zjištěna. 


Dodání zboží a lhůty

Zboží je běžně dodáno do 2-4 pracovních dnů Českou poštou. V případě výroby zboží je dodací lhůta 1 den 3 týdny. V tomto případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí za předpokladu že tak bude učiněno ihned po oznámení prodávajícím o této nedostupnosti.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky  (počet balíků, neporušenost vnějšího obalu či pásky, kterou je obal zalepen) dle přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnost nebo poškození zásilky je nutno kupujícím neprodleně oznámit e-mailem na adresu www.euroasist.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, není možné uplatnit dodatečné reklamace na neúplnost nebo poškození zásilky. 

Účtování dopravného (doběrečného)

- osobní odběr - platba v hotovosti

-  cenný balík s dobírkou včetně balného - 160,- Kč    

-  cenný balík s dobírkou včetně balného - nadměrně velké zboží (výfuk apod.) - dle tarifu České pošty (kupující bude     informován o ceně před odesláním objednaného zboží)    

-   cenné psaní s dobírkou včetně balného - 100,- Kč (pouze takový počet zboží, který se vejde do bublinové obálky formátu A4, jehož hmotnost bude do 2kg) 

-  cenný balík s dobírkou - Slovenská republika a ostatní země - dle tarifu České pošty

 Storno objednávky

Zákazník a dodavatel mají právo bez jakéhokoli důvodu od transakce ustoupit. Vrácení zboží je možno v souladu se zákonem 367/2000 Sb. bez uvedení důvodu do 14 dnů.
Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je stav objednávky "Vyřizuje se" a zboží nebylo expedováno. 
O případném stornu objednávky bude kupující informován e-mailem. Pokud již hodnotu objednaného zboží kupující ve stornované objednávce uhradil, bude kupujícímu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

Reklamační podmínky

Právo na reklamaci má zákazník tehdy, má-li zboží prokazatelnou vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným použitím nebo se nejedná o běžné opotřebení, na které se záruka nevztahuje. Toto ustanovení se týká zboží dodané zásilkou, nikoliv zboží osobně odebraného. Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

·         zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu

·         zboží nesmí být jakkoliv poškozeno, nesmí jevit známky opotřebení a používání

·         nepoužité zboží v kompletním a původním stavu zaslat nebo osobně dopravit na adresu firmy

·         po doručení a zkontrolování zboží je v případě splnění výše uvedených podmínek zákazníkovi ihned vrácena kupní cena převodem na účet (případné bankovní spojení je nutno naší firmě písemně sdělit, nejlépe průvodním dopisem přiloženým k vrácenému zboží). V případě nesplnění podmínek zákona 367/2000 Sb. je zboží neprodleně odesláno zpět zákazníkovi za paušální poplatek 100,- Kč.·         zákazníkovi bude doručen dobropis, jehož potvrzenou kopii je potřeba odeslat na sídlo firmy

Odstoupení od smlouvy


Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Zboží musí být doručeno prodávajícímu ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty.

Odstoupit od smlouvy lze za následujících podmínek:
Doručit zboží na adresu prodávajícího na vlastní náklady spolu s vyplněnou návratkou zboží . Peníze za vrácené zboží obdrží kupující na uvedený účet do 14 dnů ode dne doručení zpět prodávajícímu. Vrácení peněz se nevztahuje na poštovné, prodávající vrací vždy jen cenu za zboží.
Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího by mělo být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být prané, musí být nepoškozené, čisté, kompletní (včetně etiket) .

Zboží nelze prodávajícímu poslat na dobírku, nebude převzato! V případě poškození zásilky během dopravy prodávajícímu jde náhrada škody na vrub kupujícího. Doporučujeme kupujícímu zboží pojistit. Případné nárokování pojistného plnění je tedy v tomto případě na kupujícím. V takovémto případě pojistné plnění obdrží kupující a prodávající je zbaven povinnosti vracet jakékoli finanční nebo jiné vyrovnání z důvodu nenavrácení zboží v původním nepoškozeném stavu. Zboží tak zůstane kupujícímu bez nároku na vrácení peněz.

Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno nebo opotřebeno , vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající bude kupujícího o této náhradě škody v nejbližší době po zjištění stavu zboží informovat. Příslušná částka bude tedy případně ponížena o náhradu škody posouzenou a vyčíslenou prodávajícím.


Ochrana osobních údajů

Kupující dává souhlas prodávajícímu k uchování jeho osobních údajů získaných při objednávce nebo registraci na internetovém obchodě www.obchod.euroasist.cz za účelem zpracování jeho objednávek a za účelem zasílání reklamních nabídek a akcí, vztahujících se ke zboží na internetovém obchodě.